SIRIUS CLUB Brezno

 
 
 
 
 
 


	
	
	
	
This text will be replaced


a s
 
a a

2009-10-07
Registrácia

Z d?vodu odpojenia sa zo siete discozone.eu v?s chceme po?iadať o znovu zaregistrovanie sa na na?ej str?nke. Nakoľko v na?ej datab?ze bolo zaregistrovan?ch cez 30.000 u??vateľov, nebolo v na?ich mo?nostiach ich v?etk?ch preniesť na na?u nov? str?nku. D?fame, ?e čas pri registr?cii v?m spr?jemnia aspoň live sety z časti DOWNLOAD, ktor? by u? mali byť čoskoro spusten?. Ďakujeme za pochopenie


a a
 
a a
DOMOV | O NÁS | DJ'S | PROGRAM | GALLERY | DOWNLOADS | INTERIER | KONTAKT
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA | OCHRANA SÚKROMIA | ODSTRÁNENIE FOTOGRAFIE
©2009 Funny Music s.r.o., Všetky práva vyhradené.
Táto stránka bola vytvorená a je v správe spoločnosti MERCHANDISING INTERACTIVE.www.oneradio.sk www.oneradio.sk www.pokec.sk www.forza.sk www.hoteldumbier.sk www.oneradio.sk